Sponzorství

S každým úspěchem se pojí i jistá společenská odpovědnost. Nechceme si nechávat všechny trumfy v rukávu, a proto pomáháme těm, kteří naši pomoc potřebují. Našim cílem je vytvářet kvalitní a udržitelné prostředí kolem sebe, včetně podpory neziskových projektů. Přečtěte si o naší ekologické strategii a snaze vytvářet trvale udržitelné hodnoty.


V současné době finančně sponzorujeme Dětský domov v Trnové u Plzně.

Toto zařízení funguje již od roku 1951 a původně zahrnoval i mateřskou školu a jesle. V současné době zajišťuje dětem komplexní odbornou péči zdravotní a preventivní, rehabilitační, výchovnou a sociálně právní ochranu. V dětském domově se o děti starají dětské sestry a pěstounky v nepřetržitém provozu. Děti předškolního věku zde navštěvují místní Mateřskou školu v Trnové a speciální třídu při mateřské škole, kde jsou děti integrovány mezi ostatní děti z normálně fungujících rodin a získávají zkušenosti od těchto dětí. Cílem zařízení je umožnit dětem přechod do mimoústavní péče.

Přečtěte si více informací na stránkách www.ddomovtrnova.eu.

Díky sponzoringu se uskutečnila řada potřebných stavebních úprav a rekonstrukcí, ovšem našim největším zájmem je zajistit kvalitnější život dětí pravidelnou finanční podporou a rozzářit tak jejich obličeje.

Pomáhejte s námi.
Pošlete příspěvek v libovolné výši na Konto dětí: 10006-7630-371/0100